BEDRIJF VERKOPEN

MET VERKOOPGARANTIE

BEDRIJF VERKOPEN MET

VERKOOPGARANTIE

Ondernemers die hun bedrijf van de hand willen doen krijgen nu een unieke oplossing aangeboden door Bedrijfsadoptie.nl: de samenwerkende participatiemaatschappij neemt een koopoptie op uw bedrijf tegen een vooraf afgesproken basisprijs. U blijft vrij om uw bedrijf te verkopen aan de hoogste bieder. Lukt dat niet tijdig, dan kunt u een beroep op ons doen en de verkoop met ons rondmaken. Vraag en aanbod, de hoogste prijs, dat is onze overeenkomst met Wall Street. Met de zekerheid van een basisprijs zijn uw toekomstplannen en/of pensioen sowieso gered.

Circa 80 á 90% zit in de categorie die er door omstandigheden niet in slaagt om het bedrijf dit – of volgend jaar – te verkopen. Hoort u bij deze categorie, dan kan Bedrijfsadoptie.nl u nu zekerheid tot definitieve verkoop bieden. Wij sluiten een koopovereenkomst met u af met een optie op de aandelen tegen een basisprijs. Hierbij behoudt u intussen de vrijheid om aan derden te verkopen. Stel: er komt een moment dat u alles geprobeerd heeft, maar dat het u niet is gelukt om een opvolger te vinden. Dan zou het kunnen zijn dat u uw bedrijf op een bepaald moment toch moet beëindigen en de activa tegen de marktwaarde moet verkopen en de medewerkers naar huis moet sturen. Het beste dat u dan nog kunt, is van onze optie gebruikmaken. Op deze manier hebt u uw toekomstplan of pensioen toch afgedekt. 
Wij nemen uw bedrijf over, huren uw pand en u behoudt een minderheidsbelang met doorlopende inkomsten. 

Welke bedrijven kunnen beroep op ons doen?

Met onze jarenlange ervaring is onze focus op dit moment in het bijzonder gericht op bedrijven met:

  • Minstens 5 medewerkers
  • Minstens 1 manager met geruime tijd ervaring en kennis van en inzicht in het bedrijf en die nog enkele jaren als manager wil blijven
  • Een brede en evenwichtige klantenkring (niet afhankelijk van enkele grote klanten)
  • Een goede winstgevendheid, zodat een goede salariëring van de dagelijkse leiding en onze MBI-partner geen enkel probleem vormt

Onze participatiemaatschappij neemt het bedrijf nagenoeg altijd over in samenwerking met een MBI partner. Het eventuele tekort aan eigen vermogen dat volgens de bank benodigd is, wordt door onze participatiemaatschappij aangevuld. Indien nodig stellen wij op verzoek van onze MBI partner een directeur aan uit het bestaande management voor het dagelijks bestuur. Hierdoor blijft onze MBI partner vrij om ook op andere bedrijven toezicht te houden. Een achterstand op ICT- en op internet-gebied is geen probleem, ook hier werken wij nauw samen met een gerenommeerd ICT bedrijf.

VERKOOP KLAARMAKEN VAN UW BEDRIJF