CROWFUNDING

TOEGANKELIJK VOOR INVESTEERDERS

CROWDFUNDING

Crowdfunding is een alternatieve financieringsvorm om geld bij elkaar te vergaren. ‘Alternatief’ omdat dit een financieringsvorm is die buiten een financieringsinstelling om gaat. Bij crowdfunding haalt u uw financiering direct op bij het grote publiek. Bedrijfsadoptie helpt u op verantwoorde wijze aan een crowdfundingplatform en maakt samen met u een campagne.

Toegankelijk voor investeerders

Voor investeerders is crowdfunding op een aantal platforms gemakkelijk om met een klein bedrag al in te stappen. Crowdfunding kan voor investeerders een alternatief voor een spaar- of beleggingsrekening zijn. Daarnaast zijn investeerders vaak ook geïnteresseerd in de ontwikkeling van uw bedrijf. Naast de kans op een goed rendement voor de investeerders, creëert u met crowdfunding dus vaak ook ambassadeurs voor uw bedrijf en zij kunnen vanuit die rol een belangrijke bijdrage leveren aan uw marketing.

Crowdfunding ten opzichte van andere financieringsvormen

Met crowdfunding zien we de volgende verschillen ten opzichte van andere financieringsvormen:

  • de crowdfunding financieringsaanvraag is openbaar;
  • het gaat om grote groepen investeerders waarbij ieder individueel investeerder een relatief klein bedrag investeert;
  • een lening via crowdfunding is vaak een achtergestelde lening. Dit impliceert dat het risico voor de investeerders hoog is;
  • een investeerderstoets wijst investeerders op de risico’s;
  • crowdfunding wordt gebruikt als marketinginstrument.

 

Vormen van crowdfunding

Binnen crowdfunding zien we in hoofdlijnen de volgende vormen:

  1. Investeerders kopen aandelen (eigen vermogen) in uw bedrijf en krijgen een vergoeding afhankelijk van het behaalde resultaat.
  2. Investeerders verstrekken u een lening (vreemd vermogen), waarbij u het rentepercentage en de looptijd binnen een bepaalde bandbreedte zelf kunt bepalen. Een start-up heeft een hoog risicoprofiel en dat betekent automatisch dat u een hogere rente verschuldigd bent.
  3. U biedt investeerders een tegenprestatie aan in de vorm van een product of dienst.
  4. Investeerders schenken u het geld (donatie) en verwachten hiervoor niets terug. Bedenk hierbij wel dat er, afhankelijk van de hoogte van de schenking, sprake kan zijn van schenkbelasting.

PARTICIPATIE­MAATSCHAPPIJ

LEASING